Odoo Pricing / Odoo árazás

Explore our prices / Ismerje meg az árainkat

black flat screen computer monitor

Odoo Apps

You can buy our Odoo apps for a monthly subscription fee or for a one-time fee per Odoo major release. We provide support for our apps, you can choose from multiple support options.

Monthly subscription fees 
Support options 
More information

Odoo app-ok

Odoo app-jaink havi előfizetési díjért, vagy Odoo fő verziónkénti egyszeri díjért vásárolhatók meg. Nyújtunk támogatás az általunk fejlesztett app-okhoz, többféle támogatási opció közül lehet választani.

Havi előfizetési díjak 
Támogatási opciók 
További információ

Odoo Development & Support

We provide Odoo development and support for hourly fee with monthly settlement on occasion we request downpayment. Get discount by reserving several hours per month.

Support option More information

Odoo Fejlesztés & Támogatás

Odoo fejlesztést és támogatást óradíjas alapon vállalunk havi elszámolással, esetenként előleggel. Több lekötött havi óra esetén kedvezményt adunk.

Támogatási opciók 
További információ

black and gray electronic device

Odoo Hosting

The proper daily operation of Odoo requires knowledge and experience.

We recommend to have at least one testing instance beside the production instance.

Our main international hosting partner is the backendo.com platform, we do not charge operation support fee for instances running here.

We also provide hosting at odoo.sh platform, we charge 1 hour operation support fee for instances running here.

We do not provide hosting related services on any other solutions (not even on own servers of customers)

backendo.com  odoo.sh

Odoo üzemeltetés

Az Odoo megfelelő napi működtetése tudást és tapasztalatot igényel.

Javasoljuk legalább egy teszt példány fenntartását az éles példány mellett.

Fő üzemeltetési partnerünk a hungarodo.hu platform, az itt futó példányok után nem számolunk fel üzemeltetés támogatási díjat.

Vállalunk üzemeltetés az odoo.sh platformon is, itt a platform költségein felül havi 1 óra üzemeltetés támogatási díjat számítunk fel.

Nem nyújtunk üzemeltetési jellegű szolgáltatást semmilyen más esetben (ügyél saját szerverén sem)

hungarodo.hu  odoo.sh